Gabionové ploty od odborníků

Gabionové konstrukce a ploty jsou tvořeny ze svařených ocelových drátů s antikorozní úpravou. Jejich hlavním účelem užití je vytvoření opěrné zdi pro přenášení zemních tlaků. Působí také jako zajímavý venkovní designový a okrasný prvek, přirozeně se začleňují do krajiny. Velmi často můžeme vidět gabiony u rodinných domů, u komunikací nebo obchodních center.

Gabionové ploty se provádí v několika různých variantách. V mnoha případech se využívají na zahradách jako gabionové lavice, květináče nebo altány.

Gabionové výplně a výhody gabionů

Gabionové koše se plní nejrůznějšími druhy kamene, a to ručně nebo formou sypáním. Lze je vyplňovat například amfibolitem, břidlicí, pískovcem nebo různými druhy žuly. Na přání zákazníka je možné dodat i jiné druhy materiálu.

Mezi největší výhody gabionů patří jejich nižší pořizovací cena oproti klasickým konstrukcím. Jsou dlouhodobě životné, vydrží za stálých podmínek 60 – 80 let. Vytváří přírodní drenáž a tím propouští a absorbují energii vody a tím tak snižují na opěrnou stěnu tlak. Jsou nenáchylné na poškození mrazem a pružné. V případě potřeby je možné gabiony dále napojit na stávající konstrukce, jelikož jejich jednoduchá technologie to umožňuje. Je možné je také realizovat v zimě a za zhoršených klimatických podmínek (i za deště). Jsou prakticky bezúdržbové – není nutné je natírat.