Jak je to s úřady při stěhování?

Jestliže se stěhujete do nového domova, nečeká vás jen samotné stěhování sebe a svých věcí, ale i povinné kolečko po úřadech. Součástí stěhování je totiž i změna trvalého bydliště, které je třeba nahlásit všem příslušným úřadům. Kde všude se musíme hlásit?

Obecní či městský úřad jako první

Každé stěhování s sebou přináší trochu té byrokracie. Co ji ale v dnešní době neobsahuje? Prvním místem, kam musíme jít, je obecní úřad v místě nového trvalého bydliště. Zde se přihlásíte jako nový občan dané obce. Přihlášení samotné probíhá tak, že vyplníte přihlašovací lístek, dále doložíte doklad, který dokazuje vaše právo na využívání vašeho nového bydliště. Většinou jde o kupní či nájemní smlouvu. Dále pak ověřené potvrzení majitele nemovitosti. V obci s rozšířenou působností si poté zažádáte o nový občanský průkaz. Jestliže je třeba měnit i město na řidičském průkazu, budete muset vyměnit i ten.

Zdravotní pojišťovna

V současnosti funguje základní registr, jehož účelem je vyřídit změny spojené se změnou vašeho bydliště za vás. I tak ale stále existuje povinnost, kdy musíte změnu svého bydliště na pojišťovně nahlásit do třiceti dní, proto na úřad alespoň zatelefonujte. Kdy náhodou.

Finanční úřad

I finanční úřad je napojen na tento registr. Proto se úřadu ozývat nemusíte. Někdo z úřadu zavolá vám. Jestliže jste se přestěhovali mimo působnost svého úřadu, budete informování o tom, pod jaký jiný úřad budete aktuálně spadat, ale i s tím, kde své záležitosti můžete dále řešit.

Úřad práce

Dalším místem napojeným na základní registr je i úřad práce. Ne vždy se však úřad doví o změně vašeho bydliště v době, do níž je to nutno úřadu oznámit. Proto se raději s úřadem zkontaktujte a zeptejte se, jak se věci mají. Jestliže pobíráte některou ze sociálních dávek, musíte se úřadu nahlásit do osmi dní.

Sociální úřad

Sociální úřad je taktéž připojen k registru. Jestliže však spadáte do kategorie důchodce či podnikatele, musíte se úřadu nahlásit. Důchodci dostávající důchod složenkou mohou změnu bydliště nahlásit na kterékoliv poště ve svém okolí, kde je potřebný tiskopis volně k dispozici. Pokud máte důchod zasílaný na účet, stačí tuto změnu sociálnímu úřadu nahlásit. A to formulářem či dopisem. Podnikatelé a živnostníci změnu bydliště nahlásí původnímu úřadu, pod který spadali. Tento úřad pak předá spis podnikatele do rukou nového úřadu. Od nového úřadu dostanete informace o tom, kde budete platit zálohy na sociální pojištění.

Živnostenský úřad

Živnostenský úřad se o vašem stěhování dozví sám. Avšak sídlo podnikání zde musíte nahlásit vy sami. A to do patnácti dní, na kterémkoliv úřadě.