Hydroizolační nátěry

Kontakt

Provádíme veškeré hydroizolační nátěry uvnitř i vně budovy. Odizolujeme vaši koupelnu, terasu i střechu. S izolačními nátěry máme dlouholeté zkušenosti. Pokud máte problém se zatékáním vody, obraťte se na nás. Naším úkolem je najít kritická místa a zajistit, aby voda odcházela z prostoru jinudy. Řešením je například správné vyspádování prostoru nebo vytvoření odtokových kanálků na dešťovou vodu. Až na závěr přijde na řadu hydroizolační nátěr, který zajistí nepropustnost materiálu.

V rámci izolace prostorů je často nutné nejprve odstranit zvětralé nebo nefunkční části konstrukcí. Pokud jsou v prostoru kovové prvky, je třeba je ošetřit proti korozi. Beton či jiný povrch je pak třeba srovnat nebo vyspádovat a hydroizolovat. Následně může dojít k položení dlažby a případné opravě zábradlí či jiných nosných konstrukcí.

Co je to hydroizolace?

Hydroizolace je bariéra proti vodě. Tyto speciální nátěry odpuzují vodu a chrání tak natřený povrch před průnikem vlhkosti. Nejčastěji se hydroizolační nátěry používají v prostorách, kde je zvýšená vlhkost. Často tak přicházejí ke slovu v koupelnách, na balkonech nebo střechách. Nátěrem proti izolaci lze ošetřit takřka veškeré stavební materiály od betonu a cihel po OSB desky či sádrokarton. Speciální nátěr dokáže odstranit problémy se zatékáním, které je pravděpodobně způsobené porušenou izolací.

Místa, kam se nejčastěji dostane voda:

  • prostory kolem vpustí
  • zakončení teras či balkonů
  • místo, kde se setká beton s se zdí budovy
  • místo, kde je do betonu zapuštěná konstrukce zábradlí
  • místo, kde se překrývají pásy původní izolace
  • prostupy komínů a antén střechou budovy

Klady hydroizolačních nátěrů

  • vysoká přilnavost
  • odolnost proti tlakové vodě
  • pružnost a pevnost, která je trvalá
  • skvělé řešení pro veškeré minerální podklady

Práce související s hydroizolací

K izolačním nátěrům patří nátěry střech a také klempířských prvků na střeše. Natírají se i antény, hromosvody a další podobné prvky na střechách budov. A pochopitelně i krovy. Hydroizolační nátěr může mít také fasáda, kterou je nutné před samotným nanešením speciálního nátěru vyčistit. Izolovat pomocí speciálního nátěru lze samozřejmě veškeré podlahy nejen v bytech, ale i v průmyslových objektech. Kromě toho, že budova musí dobře izolovat by měla být také co nejvíce odolná proti požáru. Z toho důvodu se na ocelových a dřevěných konstrukcích provádí také protipožární nátěry.

Ochranné nátěry proti vlhkosti a vodě s sebou nesou také vícepráce. Patří k nim například čištění okapů a svodů od listí a prachu. Propustnost okapů je vhodné kontrolovat minimálně jednou, ideálně však dvakrát ročně. Jedině tak se vyhnete větším nepříjemnostem.

Potřebujete vymalovat?

Malířství Praha