Protipožární nátěry

Kontakt

Naše malířská společnost se zabývá ochrannými protipožárními nátěry dřevěných a ocelových konstrukcí proti účinkům ohně a sálavého tepla. Dále se zaměřujeme na systémy pasivní protipožární ochrany konstrukcí ve smyslu protipožárních nátěrů a nástřiků betonových, ocelových a dřevěných konstrukcí, protipožární nátěry kabelů a obnovu stávajících protipožárních nátěrů. Vlastníme certifikáty pro aplikaci a revizi protipožárních nátěrů.

Obnova stávajících protipožárních nátěrů

Protipožární nátěry se musí pravidelně obnovovat dle doby od aplikace a v té době platných zákonů s povinnými ročními revizemi jejich aktuálního stavu do doby další rekonstrukce objektu.

Při obnově stávajících protipožárních nátěrů se musí odstranit krycí a protipožární nátěr a aplikovat nový protipožární nátěr, včetně nového krycího nátěru v tloušťce dle platných dimenzačních tabulek jednotlivých protipožárních nátěrů.

Protipožární nátěry pro elektroinstalaci

Po povrchu elektrických kabelů se může rozšířit požár do všech místností v celém objektu. Proto se do výrobních hal, ale i komerčních prostor využívají zpěnitelné nátěrové systémy, zabraňující šíření plamene tam, kde je kladen požadavek normami z oblasti elektro.

Protipožární nátěry na elektrické kabely a na kabelové svazky či lávky se nanáší v množství dle dimenzační tabulky. V případě vzniku požáru dochází k napěnění ochranné protipožární vrstvy, která elektroinstalaci kompletně izoluje.

Nejčastější barvy, provedení a použití protipožárního nátěru elektrických kabelů

Protipožární nátěr se dodává v šedé a bílé barvě. Povrchovou úpravu nevyžaduje, protože je zpravidla umístěn v rozvodnách, podhledech nebo instalačních či výtahových šachtách.

Protipožární nátěry pro stavební konstrukce

Stavební prvky, které mají nosnou konstrukci objektu, vyžadují danou požární odolnost. Pokud je tato hodnota nižší, je nutné tyto prvky dostatečně ochránit protipožární povrchovou úpravou. Na prvek se aplikuje systém protipožárního nátěru či nástřiku o navržené tloušťce. Tato vrstva v případě požáru vytvoří ochranný film, který může být až padesátinásobek původní vrstvy. Takto ošetřené konstrukce mají požární odolnost až 90 minut.

Protipožární nátěry se nejčastěji používají na:

  • dřevěné konstrukce
  • ocelové konstrukce
  • betonové konstrukce

Objednejte si naší specializovanou firmu pro nanášení ochranných protipožárních nátěrů a nechce si od nás pravidelně dělat potřebné revize ochranných protipožárních nátěrů, které jsou potřeba pro pravidelné roční kontroly celého objektu.

Pro objednání protipožárních nátěrů nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte prostřednictvím mailu či telefonu, kde vám zodpovíme bližší informace o nátěrech s ochranou proti šíření požáru.

Potřebujete vymalovat?

Malířství Praha